วัน/เดือน/ปี เวลาใช้รถ (จาก-ถึง) จองใช้รถเพื่อ สถานที่เดินทาง ผู้ขอใช้รถ ทะเบียนรถ
"บริการซื่อตรง ประมงถูกกฎหมาย แพปลาถูกสุขอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ (iMeeting) - Website: http://imeeting.fishmarket.co.th